NINH Trading and Service logo
Vietnamese flag  English flag
tin tức
Tạp chí Glaswelt của Đức đã xuất bản một bài báo về công ty Teutemacher

Khi nói về những nhân tố cho sự phát triển kinh doanh cốt lõi của công ty cũng như triển vọng của công ty trên thị trường kính. Trong cuộc phỏng vấn với lãnh đạo công ty, những nhà lãnh đạo đã đề cập đến vai trò quan trọng của lò KBFO của Keraglass trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và sản xuất linh hoạt. Đó là một niềm tự hào của Keraglass, rất mong Teutemacher sẽ tiếp tục tăng trưởng và khẳng định thương hiệu trên toàn thế giới.