HST standard
NHÓM SẢN PHẨM / Tôi cường lực

Lò Kiểm Nghiệm Nhiệt Ngâm: đảm bảo tốt nhất để ngăn chặn các vụ nổ đột ngột và bất ngờ của tấm kính cường lực, do tạp chất của Nickel sulphide trong tấm kính nổi ban đầu. Lò HST đại diện cho lý tưởng nhằm tuân thủ các quy tắc an toàn liên quan đến việc sử dụng kính cường lực. Lò HST Keraglass, được chứng nhận theo tiêu chuẩn DIN - EN14179-1 , cho phép người sử dụng đưa ra thị trường một sản phẩm được chứng nhận

BRAND SELECTION
Xclose
ALTRI
MATERIALI COMPOSITI
PANNELLI
Xclose
SEARCH

The search system allows you to search for content inside of the following structures:
Products, Focus On
Xclose
CHUYỂN ĐỔI NGÔN NGỮ
Xclose