Power Dry
NHÓM SẢN PHẨM / In-màn hình & kĩ thuật số

Máy sấy lăn dạng mô-đun, cho phép sấy mực in dùng cho sơn-lăn, in-màn hình, thường được cài đặt trong dây truyền các máy in như Deco-kính và / hoặc máy sơn Rainbow, thích hợp với độ rộng khác nhau, theo chiều rộng tối đa các tấm kính được xử lý. Hệ  nhiệt nung /  sấy được dựa trên sự đối lưu của tuần hoàn không khí nóng, trong khi làm mát có thể được thực hiện bằng cách thông gió với không khí xung quanh và / hoặc thông gió với không khí lạnh. Các cấu hình mong muốn của máy sấy đạt được nhờ sự kết hợp chính xác giữa các mô-đun sấy và các mô-đun làm mát .

BRAND SELECTION
Xclose
ALTRI
MATERIALI COMPOSITI
PANNELLI
Xclose
SEARCH

The search system allows you to search for content inside of the following structures:
Products, Focus On
Xclose
CHUYỂN ĐỔI NGÔN NGỮ
Xclose